Komisi-D

SURIALAM, SE

SURIALAM, SE

Ketua
M. BAHRI, SH. MH

M. BAHRI, SH. MH

Wakil Ketua
HOTLAND SITOMPUL, ST

HOTLAND SITOMPUL, ST

Sekretaris

Anggota Komisi – D

Ir. H. MUNHASYAR, S.Pd. MM

Ir. H. MUNHASYAR, S.Pd. MM

EDI BAHAGIA, S.IP

EDI BAHAGIA, S.IP

AGUS SALIM

AGUS SALIM

ISMAIL FANDI

ISMAIL FANDI

YUSUF TARIGAN, SE

YUSUF TARIGAN, SE

SISANOL FAHMI

SISANOL FAHMI

JOHAN WIRYAWAN BANGUN

JOHAN WIRYAWAN BANGUN

H. AJAI ISMAIL, SE

H. AJAI ISMAIL, SE

SUCIPTO

SUCIPTO

AIDIR SYAHPUTRA, S.HI

AIDIR SYAHPUTRA, S.HI