Komisi-D

EDI BAHAGIA

EDI BAHAGIA

Ketua
MAKMUR GINTING, SE

MAKMUR GINTING, SE

Wakil Ketua
M. BAHRI, SH. MH

M. BAHRI, SH. MH

Sekretaris

Anggota Komisi – D

M. SYAHRUL, S.Sos

M. SYAHRUL, S.Sos

PAINO

PAINO

H. AGUS SALIM

H. AGUS SALIM

H. SYAMSUL BAHRI SURBAKTI, SE. MM

H. SYAMSUL BAHRI SURBAKTI, SE. MM

ROMELTA GINTING, SE

ROMELTA GINTING, SE

JUMARI S.

JUMARI S.

SURIA DARMA GINTING, SP

SURIA DARMA GINTING, SP

SUCIPTO

SUCIPTO

FATIMAH, S.Si. M.Pd

FATIMAH, S.Si. M.Pd

SYAMSUL, S.Ag

SYAMSUL, S.Ag