Komisi-B

KIRANA SITEPU

KIRANA SITEPU

Ketua
H. FAISAL HAQ

H. FAISAL HAQ

Wakil Ketua
H. AJAI ISMAIL, SE

H. AJAI ISMAIL, SE

Sekretaris

Anggota Komisi – B

SARNO, SE

SARNO, SE

H. IBRAHIM AZMI

H. IBRAHIM AZMI

ADE KHAIRINA SYAHPUTRI, SE

ADE KHAIRINA SYAHPUTRI, SE

YUSRI HANDOKO

YUSRI HANDOKO

NURUL AZHAR LUBIS, SH

NURUL AZHAR LUBIS, SH

H. ARBA’I FAUZAN, S.Pd

H. ARBA’I FAUZAN, S.Pd

RISNA LELA SARI, SE

RISNA LELA SARI, SE

AGUSTINUS RIZA KABAN, SE

AGUSTINUS RIZA KABAN, SE