FRAKSI NasDem

H. AJAI ISMAIL, SE

H. AJAI ISMAIL, SE

Ketua
IBRAHIM

IBRAHIM

Wakil Ketua
MAKMUR GINTING, SE

MAKMUR GINTING, SE

Sekretaris

Anggota NasDem

MUHAMMAD SOPIAN

MUHAMMAD SOPIAN